Wat bieden wij?

Hoe werkt het?

Aangesloten touroperators

Hoe werkt het?

Aanmelden

Inloggen

Welkom (home)

Bestuur

Laatste nieuws

ContactVoor wie zijn wij er?
Het Garantiefonds GGTO is er voor kleinschalige gespecialiseerde touroperators. Voorwaarde is dat deze touroperators 'direct-sellers' zijn. Bovendien moeten zij gevestigd zijn in Nederland en zich voornamelijk richten op de Nederlandse markt. Reisbureaus (wederverkopers) of ticketbureaus zijn uitgesloten van aansluiting.

Een garantieregeling als deze is voor iedere aanbieder van pakketreizen wettelijk verplicht (Burgerlijk Wetboek 7 artikel 7:512).

Pakketreizen
De garantie wordt geboden op pakketreizen (zie Garantieregeling). De garantie wordt niet geboden op losse boekingen van accommodaties of vliegtickets. Voor dergelijke boekingen brengt de touroperator dus ook geen klantenbijdrage in rekening.

Opbouw van het garantiefonds
Wij ontvangen van de aangesloten touroperators:
- Eenmalig inschrijfgeld (na goedkeuring)
- Een jaarlijkse bijdrage, gebaseerd op de risicodragende omzet.
- Een klantenbijdrage per boeking.

Met deze gelden wordt het fonds opgebouwd ter dekking van de geboden garanties.

Lees meer hierover in het PDF-document: 'Tarieven voor deelname' .


Gerelateerde documenten

- Oprichtingsstatuten (pdf)

- Garantieregeling(pdf)

- Regels voor deelnemers (pdf)

- Tarieven voor deelname(pdf)


Solidariteitsprincipe
Het Garantiefonds GGTO is opgericht in januari 2012. Wij zijn dus nog steeds een beginnend fonds maar bieden wel direct volledige garantie aan de reizigers. Met de bijdragen van touroperators en reizigers wordt het fonds snel opgebouwd. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat in deze opstartjaren een van de aangesloten touroperators in financieel onvermogen komt en het Garantiefonds GGTO tot uitkering zal moeten overgaan.

Om die reden zullen wij de eerste jaren mede steunen op het solidariteitsprincipe. Indien de aan reizigers uit te keren bedragen meer dan 50% van het reeds opgebouwde fonds bedragen, zal het resterende schadebedrag, naar rato van omzet, verdeeld worden over de aangesloten touroperators. De op dat moment aangesloten touroperators lenen hiervoor feitelijk een bedrag aan de Stichting. Dit bedrag zal per touroperator notarieel worden vastgelegd en na opbouw van voldoende fonds worden teruggestort met een rente van 2,5%.

Als de schade ten gevolge van een faillissement dus minder dan 50% van het in het fonds opgebouwde bedrag bedraagt, dan neemt het Garantiefonds GGTO dus de hele schade voor haar rekening.

Door deze sociale insteek zorgen de gespecialiseerde touroperators er gezamenlijk voor dat er een alternatief garantiefonds wordt ontwikkeld waarmee zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

De noodzaak van het solidariteitsprincipe zal jaarlijks opnieuw worden beoordeeld. Op dit moment geldt de regel nog voor 2016. Eind van dit jaar zal dit opnieuw worden beoordeeld.